Polyglutamic Acid - Serum

59 zł

Serum z kwasem poliglutaminowym THE INKEY LIST jest formu�� g��boko nawilżaj�c�, któr� wszystkie odwodnione typy skóry powinny dodawa� do ich #shelfie. Trzymaj�c czterokrotnie wi�cej wilgoci niż kwas hialuronowy - kwas poliglutaminowy jest si�� nap�dow� nawadniania skóry. W odróżnieniu od kwasu hialuronowego, magiczny sk�adnik ma duże moleku�y, dzi�ki czemu może tworzy� cienk� warstw� na powierzchni skóry, aby zapobiec utracie wody, jednocze�nie zmniejszaj�c wygl�d drobnych linii i rozja�nia� nierówny koloryt skóry. Dzi�ki 3% kompleksowi kwasu poliglutaminowego formu�a THE INKEY LIST pozostawia skór� g�adk�, elastyczn� i och�odzon� - możesz nawet po��czy� j� z kwasem hialuronowym, aby uzyska� mega dawk� nawilżaj�cej dobroci.

59 zł