Fornasetti illustrative-print ash stray - White

796,00 zł

illustrative-print ash stray from FORNASETTI featuring chalk white, illustration-style print, round shape and shallow base.

Podobne produkty

Inne produkty tej marki